Trainers Categories: Yoga

Dancing Teacher

Dancing Teacher

ครูเต้นทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกครูเต้นจาก style การเต้นได้

Personal Trainer
Certified

Personal Trainer

เทรนเนอร์ทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกเทรนเนอร์จากความเชี่ยวชาญได้

Boxing Teacher
Sports Science

Boxing Teacher

ครูมวยทุกท่านของเราเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวซึ่งมีใบรับรองด้านการออกกำลังกายหรือจบมาจากด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

Yoga Teacher
Certified

Yoga Teacher

ครูโยคะทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกครูโยคะจากความเชี่ยวชาญได้